Новопсковська районна рада

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора Риб’янцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Переглядів: 637

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора
Риб’янцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Найменування закладу: Риб’янцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської районної ради Луганської області

Місцезнаходження закладу: вулиця Миру, будинок 28 А, село Риб’янцеве, Новопсковський район, Луганська область, 92350

Найменування посади: директор Риб’янцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської районної ради Луганської області

Умови оплати праці: Умови оплати праці керівника врегульовано Законом України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651 – ХІV, наказом МОН України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.05.1993 р. № 102, наказом МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557, постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. №1298, постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р. №373, постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"» від 31.01.2001 р. № 78, постановою Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 р. № 22.

За виконання обов’язків керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:

- посадового окладу відповідно до тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів;

- підвищень посадового окладу за кваліфікаційну категорію;

- надбавок (за вислугу років, почесне звання, престижність педагогічної праці тощо);

- доплат (за науковий ступінь, роботу у спеціалізованому закладі, тощо);

- премії за високі показники в роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до Положення про преміювання, яке є невід’ємною частиною Колективного договору закладу.

- грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків. Розмір грошової винагороди встановлюється відповідно до Положення про грошову винагороду за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків, яке є невід’ємною частиною Колективного договору закладу.

Керівнику надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

У разі неналежного виконання посадових обов’язків керівником премія за високі показники в роботі, грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків зменшується або не виплачується.

Посадовий оклад керівника може бути переглянутий у зв’язку зі змінами умов оплати праці відповідно до вимог чинного законодавства України.

Керівнику може виплачуватися премія в межах фонду оплати праці.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»: посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності  не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка бере участь у конкурсі зобов’язана пройти попередній обов’язковий профілактичний медичний огляд з метою визначення відповідності фізичного стану умовам виконуваної роботи, а також з метою підтвердження психічного здоров’я особи, яка бере участь у конкурсі, остання зобов’язана пройти обов’язковий попередній психіатричний огляд.

Особа може надати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Кінцевий термін подання документів: вищевказані документи конкурсанти подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у строк до 17 лютого 2020 року.

Місце подання документів для участі у конкурсі: кабінет директора Риб’янцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість: 24 лютого 2020 року, конференц-зал Новопсковської районної ради (смт Новопсков, пров. Історичний, 1, 2-й поверх).

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства, зразки ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань затверджені рішенням районної ради від 24.01.2020 року №39/4 «Про проведення конкурсів на посади директорів Риб’янцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів і Лисогорівського ЗЗСО І-ІІ ступенів та затвердження складу конкурсних комісій».

Новопсковська районна рада, як засновник, зобов’язана забезпечити відеофіксацію та, за можливості, відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному веб-сайті Новопсковської районної ради відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Шаповалова Ірина Миколаївна, заступник директора, в. о. директора Риб’янцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, тел. (+380668297185), електронна пошта: rib_school@i.ua

 « повернутися до списку новин