Новопсковська районна рада
Новопсковський район, Луганська область

Оголошення

 

Оголошення
(дата оприлюднення 24.10.2019)

24 жовтня 2019 року відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів, на якому були погоджені проекти статутів районних закладів загальної середньої освіти. 

Проект Статуту закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської районної ради  Луганської області

Проект Статуту закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новопсковської районної ради  Луганської області

Зауваження, пропозиції та рекомендації до зазначених проектів рішень районної ради приймаються в письмовому вигляді на адресу районної ради: пров. Історичний, 1, смт Новопсков, Луганська область, 92303  до 20 листопада 2019 року.

Після спливу зазначеного строку профільною постійною комісією районної ради ці проекти статутів будуть повторно розглянуті.

 

Інформація Рогівської сільської ради Новопсковського району Луганської області:

(дата оприлюднення 05.07.2019)

рішення 39/5  від 27.06.2019 року "Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного подаку на 2020рік"

рішення 39/6 від 27.06.2019 року "Про втановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік"

рішення 39/7 від 27.06.2019 року "Про встановлення ставок транспортного податку на території Рогівської сільської ради на 2020 рік"

рішення 39/8 від 27.06.2019 року "Про втановлення ставок орендної плати на території Рогівської сільської ради на 2020 рік"

рішення 39/9 від 27.06.2019 року "Про встановлення ст авок єдиного податку на території Рогівськоїх сльської ради на 2020 рік"

 

 

Інформація Козлівської сільської ради Новопсковського району
Луганської області  про проведення відбору
виконавця комплексних послуг
(дата оприлюднення 24.04.2019)

 

1. Мета проведення послуг:

відбір виконавця комплексних послуг з виконання робіт з оцінки земель, виготовлення агрохімічних паспортів земельних ділянок у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів.

2. Дані про земельні ділянки:

– земельна ділянка №291 комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 9,3350 га, кадастровий номер 4423382800:03:005:0024, яка розташована за межами населеного пункту, на території Козлівської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

– земельна ділянка № 84 комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 13,3081 га, кадастровий номер 4423382800:10:004:0036, яка розташована за межами населеного пункту, на території Козлівської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

- земельна ділянка №259 комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 4,6750 га, кадастровий номер 4423382800:03:007:0048, яка розташована за межами населеного пункту, на території Козлівської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

 - земельна ділянка №259а комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 4,1465 га, кадастровий номер 4423382800:03:007:0049, яка розташована за межами населеного пункту, на території Козлівської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

3. Умови для укладання договорів з Козлівською сільською радою Новопсковського району Луганської області:

Керуючись пунктом 5 статті 136 Земельного кодексу України, фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем відповідно до договору про підготовку лота до проведення земельних торгів земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення. Витрати, здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів (виконання робіт із оцінки земель по кожному лоту окремо, тощо), відшкодовуються йому переможцем земельних торгів за кожним лотом.

Керуючись пунктом 5 статті 135 Земельного кодексу України земельні торги проводяться виконавцем, згідно договору про проведення земельних торгів. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем, відповідно до договору про проведення земельних торгів, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів по кожному лоту окремо, а також винагорода виконавця земельних торгів встановлена як 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

Підготовка лотів до продажу на земельних торгах включає:

 

№№

з/п

Місце розташування земельної ділянки

Площа земель-ної ділян-ки, га

Угіддя

Кадастровий номер земельної ділянки

(у разі наявності)

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

 

Прове-дення земельних торгів

Виго-товлення технічної доку ментації із землеустрою щодо встанов-лення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце-вості)

Виготов-лення техніч-ної документації  з нормативної грошо-вої оцінки земель-ної ділянки

Виготов-лення агрохімічного паспор-ту земель-ної ділянки

 

1

Козлівська сільська рада Новопсковського району, ділянка

№ 291

9,3350

рілля

4423382800:03:005:0024

ні

ні

так

так

2

Козлівська сільська рада Новопсковського району, ділянка

№ 84

13,3081

рілля

4423382800:10:004:0036

ні

ні

так

так

3

Козлівська сільська рада Новопсковського району, ділянка

№ 259

4,6750

рілля

4423382800:03:007:0048

ні

ні

так

так

4

Козлівська сільська рада Новопсковського району, ділянка

№ 259а

4,1465

рілля

4423382800:03:007:0049

ні

ні

так

так

 

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

 

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 

 Особливі умови конкурсу: фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ять статті 136 Земельного кодексу України.

 

Претендент бере на себе зобов’язання на виконання комплексу послуг з виконання робіт із оцінки земель та проведення земельних торгів.

Виконавці, які залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

1. Розробниками документації із землеустрою відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій» є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

2. Проведення земельних торгів ліцитатором (аукціоністом), який має кваліфікаційне свідоцтво.

3. Перелік підтвердних документів, які подаються виконавцем:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– пропозиція, що містить інформацію про вартість послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів по кожному лоту окремо, інформацію про строки виконання робіт по підготовці кожного лоту;

– згоду на фінансування підготовки лотів до проведення земельних торів та організацію і проведення земельних торгів за власний рахунок, з наступним відшкодуванням витрат (видатків) переможцем земельних торгів;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

–  згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії сертифікату інженера-землевпорядника;

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів (аукціоністів), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

–  інформація про продані лоти за 2015-2018 роки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу  у порівнянні зі стартовою ціною.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт    (у календарних днях).

Прийняття заяв  припиняється за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

4. Строк подання конкурсної документації: до 20 травня 2019 року (включно).

5. Поштова адреса, за якою подаються документи: 92311, Луганська область, Новопсковський район, с. Козлове, вул. Центральна, буд.6.

6. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 27 травня 2019 року   о 10.00 год. за адресою: Луганська область, Новопсковський район, с. Козлове,  вул. Центральна, буд.6.

7. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 92311, Луганська область, Новопсковський район, с. Козлове, вул. Центральна, буд.6.

Телефон для довідок: (064639-37-45

Спеціаліст-землевпорядник –Тонких Тетяна

 

Інформація

(дата оприлюднення 01.04.2019)

01 квітня 2019 року відбулися засідання постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів, економічного і соціального розвитку, бюджету та фінансів 

на яких було погоджено проект рішення районної ради з питання "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району"

З метою громадського обговорення та внесення зауважень, пропозицій та рекомендацій зазначений проект рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті районної ради у підрозділі "Проекти рішень районної ради" розділу "Діяльність ради".

Зауваження, пропозиції та рекомендації до зазначеного проекту рішення районної ради приймаються в письмовому вигляді на адресу районної ради: пров. Історичний, 1, смт Новопсков, Луганська область, 92303  до 26 квітня 2019 року.

Після спливу зазначеного строку профільною постійною комісією районної ради цей проект рішення буде повторно розглянутий.

 Додатки 1,3

Оголошення
про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора   
Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський  центр первинної
медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» 

 

Правові підстави проведення конкурсу

Частина 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1094, рішення Новопсковської районної ради №30/19 від 21.02.2019р. «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» та затвердження персонального складу конкурсної комісії».

Найменування та місцезнаходження комунальної установи

Комунальне некомерційне підприємство «Новопсковський  центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» 92302, Україна, Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, вулиця Українська, будинок 101«а».

Основні напрями діяльності

Основні напрямки діяльності підприємства та структури закладу визначені Статутом, що додається  

Код КВЕД – 2010

86.10 Діяльність  лікарняних закладів

86.21 Загальна медична практика

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності

Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський  центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» складають:

за кодом КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги»:

Загальний фонд - 1202573 грн.

Сума договору на 2019р. укладеного з Національною службою здоров'я України на медичне обслуговування населення району, складає 12550000 грн.

Оплата праці керівника закладу

Умови праці керівника закладу визначаються відповідно Кодексу законів по працю України, до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», контрактом який  укладається  відповідно до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 642,  постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» ,рішення Новопсковської районної ради №9/13 від 21.10.2011р.  зі змінами «Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посади, укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів спільної власності  територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району.

Посадовий оклад (без категорії) - не менше двох мінімальних заробітних плат встановлених Законом України «Про державний бюджет» на 2019р.

Строк  і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи для участі у конкурсі приймаються з 27 лютого 2019 року  по 28 березня 2019 року включно до 17 години 00 хвилин  за адресою: 92303, Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, провулок Історичний, будинок 1 приймальня (2 поверх).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок:2-14-92,050-149-73-44 е-mail:  

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або  поштою:

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно здодатком 1;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографія;
 5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 7. конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;

 1. довідка МВС про відсутність судимості;
 2. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,  затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
 3. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду згідно з додатком 3;
 4. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;
 5. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші.

Вимоги до претендентів на посаду:

1.Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я» .

2. Стаж роботи за основною спеціалізацією — не менше 3-х років, або одного року на керівних посадах.

3.Вільне володіння державною мовою, знання чинного законодавства про охорону здоров'я, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, трудового, антикорупційного законодавства, мати високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

1.неподання ним необхідних документів;

2.його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

 1. наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 2. наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, які були подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1. подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2. надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3. надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Дата і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться  04 квітня  2019 року за адресою: 92303, Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, провулок Історичний, будинок 1 (конференц-зал, 2 поверх).

 

                   Додаток 1

                   Додаток 2

                    Додаток 3

                    Додаток 4

                     Статут

 

 

ПЛАН – ГРАФІК
основних заходів щодо підготовки чергової
тридцятої сесії  районної ради сьомого скликання

 

1.

Узагальнення матеріалів, що пропонуються для розгляду на черговій тридцятій сесії районної ради         

    

  до 11.02.2019

2.

Засідання президії районної ради (погодження дати, порядку денного та порядку проведення  чергової  тридцятої сесії районної ради)

11.02.2019

3.

Розпорядження голови районної ради щодо скликання  чергової тридцятої сесії районної ради        

11.02.2019

4.

Інформування населення про скликання чергової тридцятої сесії районної ради в засобах масової інформації                                                                                     

 

 

                                                           на сайті р/р:          

11.02.2019

 

                                                          в газеті:                 

16.02.2019

 

                                                            на радіо:                

12.02.2019

 

 

 

 21.02.2019

5.

Доведення інформації про скликання  чергової тридцятої сесії до відома депутатів районної ради   

до  12.02.2019

6.

Попередній розгляд питань, які пропонуються для розгляду на черговій тридцятій сесії, в постійних комісіях районної ради:

 

 

 

 

15.02.2019

10:00

 

-  з питань агропромислового комплексу та екології

- з  питань комунальної власності та використання природних ресурсів

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,  освіти, культури, молоді та спорту   

 

- з питань економічного і соціального розвитку, бюджету та фінансів 

-  з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування 

 

18.02.2019

11:00

 

 

 

21.02.2019

 

7.

Пленарне засідання  чергової  тридцятої сесії районної ради                                

 

 

Інформація  Новобілянської сільської ради Новопсковського району Луганської області про результати конкурсу з відбору виконавця комплексних послуг з виконання робіт з оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах  прав оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної  власності для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва 
(дата оприлюднення 11.01.2019)

За  результатами конкурсу, проведеного 24.12.2018 року комісією Новобілянської сільської ради по здійсненню конкурсного відбору виконавця робіт із землеустрою , оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкуретних засадах ,переможцем конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок на території , які за даними Державного земельного кадастру враховується в Новобілянській сільській раді

 •  земельна ділянка № 315 комунальної власності сільськогосподарського призначення, цільове призначення: 01.01. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 4,6477 га, угіддя – рілля, кадастровий номер 4423383500:14:001:0005, яка розташована за межами населеного пункту, на території Новобілянської сільської ради Новопсковського району Луганської області.
 •  земельна ділянка № 38 комунальної власності сільськогосподарського призначення цільове призначення: 01.01. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 4,6428 га, угіддя – рілля, кадастровий номер 4423383500:02:003:0010, яка розташована за межами населеного пункту, на території Новобілянської сільської ради Новопсковського району Луганської області.
 •  земельна ділянка № 1020 комунальної власності сільськогосподарського призначення цільове призначення: 01.01. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 5,1356 га, угіддя – рілля, кадастровий номер 4423383500:13:001:0041, яка розташована за межами населеного пункту, на території Новобілянської сільської ради Новопсковського району Луганської області.
 •  земельна ділянка № 82 комунальної власності сільськогосподарського призначення цільове призначення: 01.01. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 5,1659 га, угіддя – рілля, кадастровий номер 4423383500:02:003:0028, яка розташована за межами населеного пункту, на території Новобілянської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

Визначено ТОВ Агенство по нерухомості «ДІСКОНТ»

ПЛАН – ГРАФІК

засідань постійних комісій районної ради
(зі змінами)

- з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,  освіти, культури, молоді та спорту  

17.12.2018

21.12.2018

 

-  з питань агропромислового комплексу та екології

20.12.2018

 

  - з  питань комунальної власності та використання природних ресурсів

 

20.12.2018

-  з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування 

 

21.12.2018

 

- з питань економічного і соціального розвитку, бюджету та фінансів                                                                                                                                                                                      

21.12.2018

 

 

Інформація Козлівської сільської ради
(дата оприлюднення 09.11.2018)

Козлівська сільська рада інформує про результати проведення конкурсу з відбору виконавця комплексних послуг з виконання робіт з оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власнсоті для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

- рішення від 25.10.2018 № 36/2 та протокол № 1 комісії з конкурсного відбору виконавців робіт із землекустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів.

Інформація

(дата оприлюднення 26.10.2018)

26 жовтня 2018 року відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів, на якому було погоджено проект рішення районної ради з питання "Про внесення змін до Положення про порядок призначення та звільнення з посади, укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів, спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району, затвердженого рішенням районної ради від 21.10.2011 року №9/13" та проект рішення районної ради з питання "Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність комунальних унітарних підприємств, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району".

З метою громадського обговорення та внесення зауважень, пропозицій та рекомендацій зазначені проекти рішень оприлюднено на офіційному веб-сайті районної ради у підрозділі "Проекти рішень районної ради" розділу "Діяльність ради".

Зауваження, пропозиції та рекомендації до зазначених проектів рішень районної ради приймаються в письмовому вигляді на адресу районної ради: пров. Історичний, 1, смт Новопсков, Луганська область, 92303  до 22 листопада 2018 року.

Після спливу зазначеного строку профільною постійною комісією районної ради ці проекти рішень буде повторно розглянуто.

 

Інформація Козлівської сільської ради Новопсковського району Луганської області  про проведення відбору виконавця комплексних послуг 
(дата оприлюднення 01.10.2018)

1. Мета проведення послуг:

відбір виконавця комплексних послуг з виконання робіт з оцінки земель, виготовлення агрохімічних паспортів земельних ділянок у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів.

2. Дані про земельні ділянки:

– земельна ділянка № 81 комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 9,4326 га, кадастровий номер 4423382800:10:004:0037, яка розташована за межами населеного пункту, на території Козлівської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

– земельна ділянка № 81а комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 7,3149 га, кадастровий номер 4423382800:10:004:0007, яка розташована за межами населеного пункту, на території Козлівської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

3. Умови для укладання договорів з Козлівською сільською радою Новопсковського району Луганської області:

Керуючись пунктом 5 статті 136 Земельного кодексу України, фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем відповідно до договору про підготовку лота до проведення земельних торгів земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення. Витрати, здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів (виконання робіт із оцінки земель по кожному лоту окремо, тощо), відшкодовуються йому переможцем земельних торгів за кожним лотом.

Керуючись пунктом 5 статті 135 Земельного кодексу України земельні торги проводяться виконавцем, згідно договору про проведення земельних торгів. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем, відповідно до договору про проведення земельних торгів, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів по кожному лоту окремо, а також винагорода виконавця земельних торгів встановлена як 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

Підготовка лотів до продажу на земельних торгах включає:

№№

з/п

Місце розташування земельної ділянки

Площа земель-ної ділян-ки, га

Угіддя

Кадастровий номер земельної ділянки

(у разі наявності)

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

 

Прове-дення земельних торгів

Виго-товлення технічної документації із землеустрою щодо встанов-лення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Виготов-лення техніч-ної документації  з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Виготов-лення агрохімічного паспорту земельної ділянки

 

1

Козлівська сільська рада Новопсковського району, ділянка

№ 81

9,426

рілля

4423382800:10:004:0037

ні

так

так

так

2

Козлівська сільська рада Новопсковського району, ділянка

№ 81а

7,3149

рілля

4423382800:10:004:0007

 

ні

так

так

так

 

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

         Особливі умови конкурсу: фінансування, підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ять статті 136 Земельного кодексу України.

         Претендент бере на себе зобов’язання на виконання комплексу послуг з виконання робіт із оцінки земель та проведення земельних торгів.

         Виконавці, які залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

         1. Розробниками документації із землеустрою відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій» є:

 • юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;
 • фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

         2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок відповідно до статей 6, 18 Закону України «Про оцінку земель» проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».

         3.Проведення земельних торгів ліцитатором (аукціоністом), який має кваліфікаційне свідоцтво.

         4. Перелік підтвердних документів, які подаються виконавцем:

         - заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

         - пропозиція, що містить інформацію про вартість послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів по кожному лоту окремо, інформацію про строки виконання робіт по підготовці кожного лоту;

         - згоду на фінансування підготовки лотів до проведення земельних торів та організацію і проведення земельних торгів за власний рахунок, з наступним відшкодуванням витрат (видатків) переможцем земельних торгів;

         - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

         -  згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

         - копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

         -  копії сертифікату інженера-землевпорядника;

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів (аукціоністів), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

-  інформація про продані лоти за 2015-2018 роки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу у порівнянні зі стартовою ціною.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв  припиняється за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

5. Строк подання конкурсної документації: до 17 жовтня 2018 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 92311, Луганська область, Новопсковський район, с. Козлове, вул. Центральна, буд.6.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 22 жовтня 2018 року о 10.00 год. за адресою: Луганська область, Новопсковський район, с. Козлове, вул. Центральна, буд.6.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 92311, Луганська область, Новопсковський район, с. Козлове, вул. Центральна, буд.6.

Телефон для довідок: (06463) 9-37-45

Спеціаліст-землевпорядникТонких Тетяна

 

Інформація

(дата оприлюднення 01.06.2018)

01 червня 2018 року відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів, на якому було погоджено проект рішення районної ради з питання "Про затвердження Положення про гуртожиток для проживання медичних працівників, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, який розташований за адресою: смт Новопсков, вул. Слобожанська, буд. 4.  

З метою громадського обговорення та внесення зауважень, пропозицій та рекомендацій зазначений проект рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті районної ради у підрозділі "Проекти рішень районної ради" розділу "Діяльність ради".

Зауваження, пропозиції та рекомендації до зазначеного проекту рішення районної ради приймаються в письмовому вигляді на адресу районної ради: пров. Історичний, 1, смт Новопсков, Луганська область, 92303  до 29 червня 2018 року.

Після спливу зазначеного строку профільною постійною комісією районної ради цей проект рішення буде повторно розглянутий.

 

Інформація

(дата оприлюднення 23.05.2018)

23 травня 2018 року відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту, на якому було погоджено проекти рішень районної ради з питань "Про затвердження Положення про порядок використання шкільних автобусів" та "Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти, який перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району".  

З метою громадського обговорення та внесення зауважень, пропозицій та рекомендацій зазначені проекти рішень оприлюднено на офіційному веб-сайті районної ради у підрозділі "Проекти рішень районної ради" розділу "Діяльність ради".

Зауваження, пропозиції та рекомендації до зазначених проектів рішень районної ради приймаються в письмовому вигляді на адресу районної ради: пров. Історичний, 1, смт Новопсков, Луганська область, 92303  до 20 червня 2018 року.

Після спливу зазначеного строку профільними постійними комісіями районної ради ці проекти рішень будуть повторно розглянуті.