Новопсковська районна рада

Президія районної ради

 

СКЛАД

президії  Новопсковської районної ради сьомого скликання 

№ з/п

П.І.Б. депутата

Посада в раді

1

 

Лебедєв Борис Вікторович

 

Голова районної ради

2

 

Літвінова Олена Петрівна

 

Заступник голови районної ради

3

 

Соловйов Вадим Борисович

Голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування

4

 

Кропивцев Юрій Степанович

Голова постійної комісії з питань економічного і соціального розвитку, бюджету та фінансів

5

Мотунов Микола Олександрович

Голова постійної комісії з питань комунальної власності та використання природних ресурсів

6

Данілін Олександр Володимирович

Голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу та екології

7

 

Чугай Едуард Леонідович

Голова постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, освіти, культури, молоді та спорту

8

 

Саідмурадова Надія Олексіївна

 

уповноважений представник Політичної Партії «Наш край»

9

 

Старцев Микола Стефанович

 

уповноважений представник політичної партії  «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

10

 

Латишева Людмила Анатоліївна

 

уповноважений представник ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"

11

 

Нестеренко Анатолій Володимирович

уповноважений представник Політичної партії "Опозиційний блок"


Витяг з Регламенту Новопсковської районної ради
сьомого скликання, затвердженого рішенням
районної ради від 19.02.2016 № 4/2

РОЗДІЛ 8.   ПРЕЗИДІЯ РАДИ

Стаття 76. Правовий статус та повноваження президії Ради

76.1. Президія Ради є дорадчим органом Ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд Ради, та вирішує інші питання за дорученням Ради. 
76.2. Президія Ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
76.3. До складу президії Ради входять голова Ради, заступник голови Ради, голови постійних комісій Ради, уповноважені представники депутатських фракцій чи груп.
76.4. Повноваження президії Ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується рішенням Ради, цим Регламентом та рішеннями Ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Новопсковської районної ради сьомого скликання 

(затверджено рішенням районної ради від 12.12.2015 р.  № 1/8)

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Президія районної ради є постійно діючим  дорадчим органом, який  попередньо готує  узгоджені  пропозиції  і  рекомендації  з питань, які передбачається  внести  на  розгляд  ради.

Стаття 2. Президія  підзвітна  раді. Її рішення  носять  дорадчий (рекомендаційний)  характер.

Стаття 3. Президія  ради керується  у  своїй роботі  положеннями  Конституції України, Законом України „Про  місцеве  самоврядування в Україні”, іншими нормативно-правовими актами, які  стосуються повноважень органів  місцевого  самоврядування, Положенням  про президію ради, рішеннями районної ради.

Стаття 4. Президія утворюється рішенням районної ради. До її складу входять  голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  ПРЕЗИДІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 

Стаття 5. Засідання президії ради скликає і веде голова районної ради, у разі його відсутності - заступник голови районної ради.

Стаття 6. Президія ради здійснює свою роботу в формі засідань. Засідання президії ради є правомочним за умови присутності на ньому більш, ніж половини від загального  складу президії, визначеного районною радою.

Засідання президії районної ради скликається:

  • перед кожною сесією районної ради;
  • за ініціативою голови районної ради;
  • за ініціативою не менш ніж 1/3 членів президії районної ради від її фактичного складу.

Стаття 7. За підсумками розгляду питань президія ради приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.

Рішення приймаються простою більшістю від загального складу президії.

Рішення і протоколи засідань президії ради підписуються  головуючим  на  засіданні.

Стаття 8. Президія ради має право утворювати робочі групи з числа депутатів і спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесії, підготовки висновків і проектів рішень. Після надання матеріалів такі робочі групи припиняють свої повноваження.

Стаття 9. Президія районної ради не володіє правами постійних комісій, передбачених Законом  України  „Про  місцеве  самоврядування в Україні ”.

Стаття 10. Діловодство президії ради здійснюється  працівниками виконавчого апарату районної ради.     

               

3. ПОВНОВАЖЕННЯ  ПРЕЗИДІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 

Стаття 11. Повноваження президії районної ради

1. Розглядає і вносить пропозиції  голові районної ради  про скликання сесії  районної  ради, питання порядку денного сесії, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради.

2. Координує діяльність депутатів, постійних комісій щодо підготовки питань, внесених  на розгляд  президії, контролює хід  виконання прийнятих  президією рішень, в тому  числі щодо запитів, висловлених депутатами на  сесії ради.

3. Сприяє діяльності депутатських груп і фракцій, забезпечує умови для здійснення ними своїх повноважень.

4. Вивчає і вносить пропозиції щодо покращення взаємодії районної ради з районною державною адміністрацією, трудовими колективами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.       

5. За необхідності разом з районною державною адміністрацією аналізує  і  визначає заходи щодо виконання  пропозицій депутатів районної ради.

6. Вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи постійних комісій і депутатів районної ради.

7. За необхідності спільно з постійною комісією з питань регламенту,  депутатської  діяльності  та місцевого самоврядування аналізує і розглядає причини низької ефективності  діяльності окремих постійних комісій та  депутатів  районної ради.

8. Заслуховує звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів, відповідних  органів, підприємств,  установ, організацій, посадових  осіб  про виконання рішень ради з питань  діяльності  підвідомчих їм підприємств та колективів.

9. Вирішує інші питання, пов’язані зі скликанням і проведенням сесій районної ради.