Новопсковська районна рада

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора    Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський  центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» 

Переглядів: 766

Оголошення
про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора   
Комунального некомерційного підприємства

«Новопсковський  центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» 

 

Правові підстави проведення конкурсу

Частина 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1094, рішення Новопсковської районної ради №30/19 від 21.02.2019р. «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» та затвердження персонального складу конкурсної комісії».

Найменування та місцезнаходження комунальної установи

Комунальне некомерційне підприємство «Новопсковський  центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» 92302, Україна, Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, вулиця Українська, будинок 101«а».

Основні напрями діяльності

Основні напрямки діяльності підприємства та структури закладу визначені Статутом, що додається  

Код КВЕД – 2010

86.10 Діяльність  лікарняних закладів

86.21 Загальна медична практика

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності

Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський  центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» складають:

за кодом КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги»:

Загальний фонд - 1202573 грн.

Сума договору на 2019р. укладеного з Національною службою здоров'я України на медичне обслуговування населення району, складає 12550000 грн.

Оплата праці керівника закладу

Умови праці керівника закладу визначаються відповідно Кодексу законів по працю України, до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», контрактом який  укладається  відповідно до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 642,  постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» ,рішення Новопсковської районної ради №9/13 від 21.10.2011р.  зі змінами «Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посади, укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, в тому числі закладів спільної власності  територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району.

Посадовий оклад (без категорії) - не менше двох мінімальних заробітних плат встановлених Законом України «Про державний бюджет» на 2019р.

Строк  і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи для участі у конкурсі приймаються з 27 лютого 2019 року  по 28 березня 2019 року включно до 17 години 00 хвилин  за адресою: 92303, Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, провулок Історичний, будинок 1 приймальня (2 поверх).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок:2-14-92,050-149-73-44 е-mail:  

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або  поштою:

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографія;
 5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 7. конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;

 1. довідка МВС про відсутність судимості;
 2. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,  затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
 3. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду згідно з додатком 3;
 4. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;
 5. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші.

Вимоги до претендентів на посаду:

1.Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я» .

2. Стаж роботи за основною спеціалізацією — не менше 3-х років, або одного року на керівних посадах.

3.Вільне володіння державною мовою, знання чинного законодавства про охорону здоров'я, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, трудового, антикорупційного законодавства, мати високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

1.неподання ним необхідних документів;

2.його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

 1. наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 2. наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, які були подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1. подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2. надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3. надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Дата і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться  04 квітня  2019 року за адресою: 92303, Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, провулок Історичний, будинок 1 (конференц-зал, 2 поверх).

 

Завантажити:

                   Додаток 1

                   Додаток 2

                    Додаток 3

                    Додаток 4

                     Статут

                     Протокол засідання конкурсної комісії від 25.02.2019

   « повернутися до списку новин