Новопсковська районна рада

Інформація Козлівської сільської ради Новопсковського району Луганської області про проведення відбору виконавця комплексних послуг

Переглядів: 378

Інформація Козлівської сільської ради Новопсковського району

Луганської області  про проведення відбору

виконавця комплексних послуг

 

1. Мета проведення послуг:

відбір виконавця комплексних послуг з виконання робіт з оцінки земель, виготовлення агрохімічних паспортів земельних ділянок у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів.

2. Дані про земельні ділянки:

– земельна ділянка №291 комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 9,3350 га, кадастровий номер 4423382800:03:005:0024, яка розташована за межами населеного пункту, на території Козлівської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

– земельна ділянка № 84 комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 13,3081 га, кадастровий номер 4423382800:10:004:0036, яка розташована за межами населеного пункту, на території Козлівської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

- земельна ділянка №259 комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 4,6750 га, кадастровий номер 4423382800:03:007:0048, яка розташована за межами населеного пункту, на території Козлівської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

 - земельна ділянка №259а комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 4,1465 га, кадастровий номер 4423382800:03:007:0049, яка розташована за межами населеного пункту, на території Козлівської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

3. Умови для укладання договорів з Козлівською сільською радою Новопсковського району Луганської області:

Керуючись пунктом 5 статті 136 Земельного кодексу України, фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем відповідно до договору про підготовку лота до проведення земельних торгів земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення. Витрати, здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів (виконання робіт із оцінки земель по кожному лоту окремо, тощо), відшкодовуються йому переможцем земельних торгів за кожним лотом.

Керуючись пунктом 5 статті 135 Земельного кодексу України земельні торги проводяться виконавцем, згідно договору про проведення земельних торгів. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем, відповідно до договору про проведення земельних торгів, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів по кожному лоту окремо, а також винагорода виконавця земельних торгів встановлена як 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

Підготовка лотів до продажу на земельних торгах включає:

 

№№

з/п

Місце розташування земельної ділянки

Площа земель-ної ділян-ки, га

Угіддя

Кадастровий номер земельної ділянки

(у разі наявності)

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

 

Прове-дення земельних торгів

Виго-товлення технічної доку ментації із землеустрою щодо встанов-лення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце-вості)

Виготов-лення техніч-ної документації  з нормативної грошо-вої оцінки земель-ної ділянки

Виготов-лення агрохімічного паспор-ту земель-ної ділянки

 

1

Козлівська сільська рада Новопсковського району, ділянка

№ 291

9,3350

рілля

4423382800:03:005:0024

ні

ні

так

так

2

Козлівська сільська рада Новопсковського району, ділянка

84

13,3081

рілля

4423382800:10:004:0036

ні

ні

так

так

3

Козлівська сільська рада Новопсковського району, ділянка

№ 259

4,6750

рілля

4423382800:03:007:0048

ні

ні

так

так

4

Козлівська сільська рада Новопсковського району, ділянка

№ 259а

4,1465

рілля

4423382800:03:007:0049

ні

ні

так

так

 

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

 

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 

 Особливі умови конкурсу: фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ять статті 136 Земельного кодексу України.

 

Претендент бере на себе зобов’язання на виконання комплексу послуг з виконання робіт із оцінки земель та проведення земельних торгів.

Виконавці, які залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

1. Розробниками документації із землеустрою відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій» є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

2. Проведення земельних торгів ліцитатором (аукціоністом), який має кваліфікаційне свідоцтво.

3. Перелік підтвердних документів, які подаються виконавцем:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– пропозиція, що містить інформацію про вартість послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів по кожному лоту окремо, інформацію про строки виконання робіт по підготовці кожного лоту;

– згоду на фінансування підготовки лотів до проведення земельних торів та організацію і проведення земельних торгів за власний рахунок, з наступним відшкодуванням витрат (видатків) переможцем земельних торгів;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

–  згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії сертифікату інженера-землевпорядника;

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів (аукціоністів), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

–  інформація про продані лоти за 2015-2018 роки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу  у порівнянні зі стартовою ціною.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт    (у календарних днях).

Прийняття заяв  припиняється за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 

4. Строк подання конкурсної документації: до 20 травня 2019 року (включно).

5. Поштова адреса, за якою подаються документи: 92311, Луганська область, Новопсковський район, с. Козлове, вул. Центральна, буд.6.

6. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 27 травня 2019 року   о 10.00 год. за адресою: Луганська область, Новопсковський район, с. Козлове,  вул. Центральна, буд.6.

7. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 92311, Луганська область, Новопсковський район, с. Козлове, вул. Центральна, буд.6.

Телефон для довідок: (06463) 9-37-45

Спеціаліст-землевпорядник –Тонких Тетяна

   « повернутися до списку новин